Copyrights

Artikel 1 van de Auteurswet 1912 definieert ‘auteursrecht’ als volgt:

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Teksten op Peter Keijsers Art & More

Alle teksten op de Peter Keijsers Art & More site zijn door mezelf geschreven. De teksten zijn dus mijn intellectuele eigendom en daarom onderhevig aan copyrights.

Afbeeldingen op Peter Keijsers Art & More

De foto’s en afbeeldingen op deze site zijn afkomstig van:

* (Free) Stockphoto sites
* Public Domain
* Door mezelf ontwikkeld

Indien de afbeeldingen niet door mezelf ontwikkeld is staat waar mogelijk een bronvermelding. Op door mezelf ontwikkeld materiaal staan copyrights, evenals op de meeste andere afbeeldingen.

Gebruik van de Peter Keijsers Art & More website

De informatie op deze site is met zorg samengesteld. Deze informatie mag je natuurlijk vrij gebruiken, maar:

Je mag geen enkele van deze pagina’s elders op het internet publiceren.
Je mag deze site niet openen in een i-frame op jouw eigen site.
Wil je linken naar deze site? Geen enkel probleem…

Gebruik van teksten

Je mag in geen geval teksten van deze site kopiëren en elders op een andere website publiceren. Je mag alleen stukjes tekst citeren indien je er een link naar onze site bijzet als bronvermelding. Je mag in geen geval complete teksten kopiëren en indienen als jouw eigen werk voor school, studie of op welke wijze dan ook.

Gebruik van plaatjes

Je mag in geen geval plaatjes, foto’s en andere afbeeldingen hotlinken. Je mag in geen geval plaatjes, foto’s en andere afbeeldingen zomaar op je site zetten. Eerst toestemming vragen via het contactformulier.

Geef een antwoord